Hoe communiceer ik met ouders van anderstalige nieuwkomers?

De ouders van nieuwkomers in Nederland spreken meestal nauwelijks tot onvoldoende Nederlands om alle woorden tijdens een gesprek in het Nederlands te kunnen begrijpen. Daarnaast hebben de ouders van nieuwkomers in Nederland een andere culturele achtergrond.

Een goede communicatie en afstemming met ouders is belangrijk voor het welbevinden van de leerlingen. Hiervoor is het belangrijk dat de school op de hoogte is van de verwachtingen en opvattingen van de ouders. Ouders van nieuwkomers in Nederland hebben ook hun eigen verwachtingen en opvattingen, nemen daarin hun culturele achtergronden mee en kennis van het onderwijs vanuit het land van herkomst. Hierin verschillen de ouders van nieuwkomers in Nederland. Daarbij valt te denken aan het wel of niet te maken hebben gehad met onderwijs in het land van herkomst. Het is goed voor te stellen dat ouders van nieuwkomers naast hun mogelijkheden tot communicatie in de Nederlandse taal soms nog niet voldoende op de hoogte zijn van het onderwijssysteem in Nederland en alles wat daarbij komt kijken. Laat staan dat zij weten dat ze verwachtingen, opvattingen en inbreng mogen hebben.

Om met bovenstaande rekening houden is het goed om een aantal handreikingen te hebben over hoe te communiceren met ouders van nieuwkomers in Nederland. Deze handreikingen kunt u op deze site vinden onder het kopje documenten: Communiceren met ouders van nieuwkomers in Nederland.
 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden