Taal en versnellen

Taal

Meedoen op school begint met taal. Zonder de Nederlandse taal te beheersen kunnen kinderen nauwelijks deelnemen aan het onderwijs. Voor buitenlandse kinderen is het daarom erg belangrijk om eerst de taal te leren. Onze leerlingen leren de Nederlandse taal begrijpen en spreken in vier cursussen Mondeling Nederlands. Hiernaast krijgen de kinderen ook de 'normale' lessen, zoals taal, lezen, schrijven, rekenen, creative vakken en wereldoriëntatie.
 

Versnellen

Veel van onze leerlingen hebben bij binnenkomst een achterstand op het gebied van leren. Wij helpen hen deze achterstand zo snel mogelijk in te lopen. De doelen die de kinderen in de groepen moeten behalen zijn ons bekend en wij kunnen verantwoorde keuzes maken rondom het onderwijsaanbod. Daarmee komen de leerlingen zo snel mogelijk op hun eigen hoogste niveau.

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden