Voor welke leerlingen?

Het ECA is een basisschool voor kinderen van groep 3 t/m 8. De school is bedoeld voor leerlingen uit de gemeente Emmen en de gemeente Borger-Odoorn die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen om zich te kunnen redden in het regulier of speciaal onderwijs.

Kleuters die de Nederlandse taal nog niet voldoende beheersen kunnen worden aangemeld op een reguliere school binnen de gemeente Emmen of de gemeente Borger-Odoorn. Zij komen in een heterogene groep en krijgen een apart leerstofaanbod. De school en de leerkracht worden vanuit het ECA begeleid.

Voor nieuwkomers die onder de onderstaande definitie vallen worden vanuit de overheid extra middelen beschikbaar gesteld. Zij komen in aanmerking voor een tijdelijke plaatsing van ongeveer een jaar op het ECA. De officiële definitie luidt: "Asielzoekers of overige vreemdelingen die ingeschreven staan op een school en het eerste of tweede jaar in Nederland zijn. Ze zijn in het bezit van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9 van de Vreemdelingenwet 2000."

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden