De School

Taal centraal

Het Expertisecentrum Anderstaligen (ECA) is een basisschool voor kinderen van groep 3 t/m 8. De school is bedoeld voor kinderen uit het buitenland die de Nederlandse taal nog moeten leren. Het ECA is onderdeel van openbare basisschool de Brink. Op het ECA krijgen de kinderen een intensief taalprogramma aangeboden waarin zij de Nederlandse taal in ongeveer een jaar begrijpen en spreken zodat zij zich kunnen redden in het regulier onderwijs. Om de kinderen zo snel mogelijk aansluiting te laten maken bij hun leeftijdsgenoten in het regulier onderwijs, wordt indien nodig versneld in de leerstof.

Het ECA valt onder het samenwerkingsverband 22.02. In dit samenwerkingsverband is gekozen voor een aparte opvanglocatie vanwege de volgende voordelen:

  • intensief NT2-onderwijs;
  • deskundigheid op locatie;
  • NT2 middelen voorhanden.
 

Aansluiting regulier onderwijs

Om de leerlingen van het ECA voor te bereiden op een reguliere basisschool gaan zij in de laatste 10 weken dat zij onderwijs op het ECA volgen op de woensdagen wennen op de vervolgschool. Daarbij kan de vervolgschool ook wennen aan de leerling afkomstig van het ECA. De school en de leerkracht worden vanuit het ECA begeleid om de overgang naar de vervolgschool zo soepel mogelijk te laten verlopen en de doorgaande leerlijn te continuëren.

 

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden