NT2-advies en begeleiding

Vanuit het Expertisecentrum voor Anderstaligen kunnen alle scholen en leerkrachten van VVE, PO tot aan het VO met anderstalige leerlingen korter dan vier jaar in Nederland worden begeleid en geadviseerd op het onderwijs aan deze doelgroep. De begeleiding en het advies kan uit het volgende bestaan:

  • gesprekken met leerkrachten en/of intern begeleiders;
  • een onderwijsadvies passend bij het onderwijs van de (vervolg)school en de groep;
  • begeleiding en advies in het versnellen in de leerstof;
  • advies over taal- en woordenschatonderwijs;
  • TAK-toets afname om in kaart te brengen waar de desbetreffende leerling staat op het gebied van woordenschat in vergelijking met andere anderstalige leerlingen, leerlingen met Nederlands als eerste taal en leerlingen die onderwijs op het ECA hebben gevolgd;
  • handreikingen voor anderstalige peuters, kleuters en anderstalige leerlingen korter dan vier jaar in Nederland.
  • klassenbezoek met een adviesgesprek.
Daarnaast wordt er twee keer per jaar door het ECA een bijeenkomst over onderwijs aan anderstalige bijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst kan worden deelgenomen aan diverse workshops.
 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden