Peuters en kleuters

Kinderen van groep 1 en 2 (4 en 5 jaar) die bij een school binnen de gemeente Emmen worden aangemeld en die de Nederlandse taal nog niet beheersen worden “thuisnabij” opgevangen. Dit betekent dat ze naar de school in de buurt gaan. Deze keuze is gemaakt om verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat in kleutergroepen al veel aandacht wordt besteed aan taal. Kinderen komen daardoor in de kleutergroepen voldoende met de Nederlandse taal in aanraking. Over het algemeen is het zo dat deze kinderen, in ieder geval wat betreft de beheersing van de Nederlandse taal, na de kleuterperiode moeiteloos kunnen doorstromen naar groep 3.
Verder is het vooral voor kleuters fijn op om een school te zitten die “thuisnabij” is. Ze hoeven daardoor niet lang in de taxi te zitten, kunnen door hun ouders naar school gebracht worden en het is makkelijker om vriendjes in de buurt te maken.

 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden