Schoolregels

Op het Expertisecentrum voor Anderstaligen handteren wij vier (gouden) regels. Deze regels, ondersteund door pictogrammen, hangen in alle groepen en in de hal.

  1. Op het ECA luisteren we naar elkaar. Als jij praat ben ik stil.
  2. Op het ECA lopen we in de hal en in de klas.
  3. Op het ECA praten we aardig tegen elkaar en blijven we van elkaar af.
  4. Op het ECA gaan we netjes met materiaal om.
  5. We discrimineren niet.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden