Waar onze school voor staat

Je wordt gezien (missie)
Op het ECA vinden we het principe "Je wordt gezien" belangrijk. Iedereen die binnenkomt is welkom. 

Gereedschap voor de toekomst (visie)
Op het ECA vinden we het belangrijk dat onze leerlingen een goede aansluiting moeten kunnen maken bij het regulier onderwijs en dat we leerlingen toe leiden naar de Nederlandse maatschappij. En dat begint bij onze leerlingen met taal waarbij de thuistaal een belangrijke onderlegger is. Pas als je de Nederlandse taal goed beheerst kun je de aansluiting goed maken. 
Dat betekent dat we op het ECA goed taalonderwijs geven en een klimaat scheppen waarin leerlingen samen kunnen werken en zich gerespecteerd en veilig voelen. Vanuit dat veilige klimaat zorgen we ervoor dat leerlingen kunnen groeien en op een voor hun zo hoog mogelijk niveau kunnen doorstromen naar de volgende groep.
Verder vinden we het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan, een positieve en reële kijk op zichzelf hebben en dat ze een goed contact kunnen opbouwen met de mensen en de wereld om zich heen.

Bovenstaande betekent concreet dat:

 • we gedurende de hele dag, maar tijdens mondeling taalvaardigheid specifiek, aandacht hebben voor de Nederlandse taal
 • alle talen en dialecten welkom zijn
 • we de wereld op school begrijpelijk maken door de aanwezigheid van beelden en picto’s
 • we volgens de ECA-leerlijnen werken zodat we hoge leerlingen indien nodig kunnen versnellen in de leerstof
 • we door middel van een coachende rol leerlingen motiveren en stimuleren zodat ze zich maximaal inzetten
 • we een positief en veilig klimaat scheppen waardoor leerlingen zich veilig voelen
 • we als rolmodel fungeren en ons professioneel opstellen
 • we vertrouwen hebben en vertrouwen geven
 • we hoge verwachtingen hebben
 • kinderen worden gezien
 • we er zorg voor dragen dat leerlingen hun beoogde doelen behalen en groeien in vaardigheid

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden