Uitstroom en de diploma-uitreiking

Leerlingen volgen gemiddeld 40 weken onderwijs op het Expertisecentrum voor Anderstaligen, verdeeld in vier fases van tien weken. In de laatste tien weken van de leerling op het ECA gaat de leerling iedere woensdag wennen op de vervolgschool en kan de vervolgschool wennen aan de leerling. De intern begeleider en adviseur passend onderwijs van de consultatiegroep bezoeken de vervolgschool voor de warme overdracht. Op het moment dat de leerling bijna volledig start op de vervolgschool heeft de leerkracht contact met de nieuwe leerkracht voor een overdracht van de leerling.
De school en de leerkracht worden vanuit het ECA begeleid om de overgang naar de vervolgschool zo soepel mogelijk te laten verlopen en de doorgaande leerlijn te continueren.

Wanneer de leerling de toetsen voor de mondelinge Nederlandse taalvaardigheid heeft behaald ontvangt de leerling op zijn laatste schooldag op het ECA een diploma. Daarvoor wordt tienwekelijks een diploma-uitreiking georganiseerd.


 

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden