Relatie school en omgeving

Mede om passend onderwijs te bieden, vinden wij het belangrijk om contacten te onderhouden met andere instellingen. Een aantal voorbeelden:

  • andere scholen in de wijk Bargeres
  • diverse onderwijsexpertisecentra, de opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) en de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk
  • sportteam Bargeres, bestaande uit studenten van het Hanze Instituut voor Sportstudies en Drenthe College. Zij zijn gespecialiseerd in de richting Buurt-Onderwijs-Sport. Het sportteam organiseert diverse activiteiten in en buiten de school.
  • peuterspeelzaal en kinderopvang
  • het speciaal onderwijs
  • het voortgezet onderwijs

© 2023 Openbaar Onderwijs Emmen - alle rechten voorbehouden